Valgamaa Aasta Ema konkursile saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, Valgamaal tegutsevad juriidilised isikud, erakonnad, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.  „Julgustan kindlasti lapsi oma ema väärtustama ja tema kandidatuuri üles seadma", lisas maavanem.

Valgamaa aasta ema konkursile sobiv kandidaat on  Eesti Vabariigi kodanik,  kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valgamaa  - ema,  kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aunimetus antakse igal aastal ühele pereemale, kes on pühendunud ja hea ema ühele või enam lapsele (võivad olla ka kasulapsed), andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.

Kirjalikud ettepanekud Valgamaa Aasta Ema konkursile tuleb saata elektrooniliselt e-posti aadressile: info@valgamv.ee  või paberkandjal Valga Maavalitsuse aadressil: Kesk 12, Valga.  Taotluse võib tuua ka isiklikult Valga maavalitsuse infolauda.

Taotluses märkida ära kandidaadi nimi, sünniaeg, elukoht, laste arv ja vanus ning vabas vormis kirjeldus ja põhjendus. Lisada taotluse esitaja nimi ning kontaktandmed.

Ettepanekuid koos kandidaadi lähema tutvustamise ja selle valiku põhjendustega ootab Valga Maavalitsus 29. aprilliks 2012. a.