Nukuteatri peanäitejuhina tõi Ferdinand Veike lavale üle 80 lavastuse. 1962. aastal asutas Ferdinand Veike nukuteatri (tollase nimega Eesti Riiklik Nukuteater) juurde Teatriühingu õppestuudio nukuosakonna, mille õpilastest kujunes Eesti nukunäitlejate ja -lavastajate raudvara. Tähtsal kohal Ferdinand Veike lavastajatöös olid algupärandid, klassikalised muinasjutud ja folkloor. Nukuteatri sümbolnukuks kujunes pika ninaga puupoiss Buratino, kellele Ferdinand Veike andis kuju ja hääle.

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia ja sellega kaasnev tunnistus antakse üle Tallinna linna päeval, 15. mail. Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal. Preemia andmisega tunnustatakse loovisiku panust Tallinna kultuuriellu. Ettepaneku anda Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia lavastajale, nukunäitlejale, pedagoogile ja nukuteatri kauaaegsele peanäitejuhile Ferdinand Veikele tegi Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt eraldatakse Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia väljamaksmiseks linnavalitsuse reservfondist Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile 4430 eurot.

Tallinna Linnavolikogu otsustas asutada Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia 7. oktoobril 2010. Esimesena pälvis teeneka kultuuritegelase preemia kunstnik Valli Lember-Bogatkina.