Euroopa Komisjon võttis vastu ka määruse, millega alates 19. juunist 2013 kõrvaldatakse turult ning seejärel kustutatakse söödalisandite registrist veel hulk silokonservante. Nendega valmistatud silode söötmine on lubatud kuni 19. juuni 2014. aastani. Kõne all olevate silokonservantide nimekiri on toodud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 451/2012 lisas.

Kõnealuste silokonservantide kasutamise keelustamine tuleneb sellest, et söödalisandi tootjad ei ole esitanud taotlust koos asjakohase toimikuga lisandi hindamiseks ja taaslubamiseks ning EFSA pole  saanud hinnata nende toodete mõju ja ohutust.