Janek Kuuse talu üldpindala on pea 72 hektarit; metsamaa moodustab sellest 68 hektarit. Metsade pindalast omakorda 58 hektaril asub metsise püsielupaik.

Võitja eristus teistest konkursil osalenutest oma mitmekesise haardega. Metsas on tehtud erinevaid metsakasvatuslikke töid, mis on hästi läbi mõeldud ning teostatud. Omanik on saanud ka metsanduslikke toetusi maaparanduse tegemiseks ja teede ehitamiseks ning renoveerimiseks.

Metsas on maaparandust tehtud kokku umbes 58 hektaril, juurde on ehitatud 1 km metsateid ning uuendatud 0,5 km vana metsateed. Maaparanduse käigus on paigaldatud mitmeid truupe, kraavide kaevamisel on silmas peetud looduslikke aspekte ning metsa majandamise vajadust.

Metsades raieid tehes on arvestatud looduslike omapäradega. Metsatööde käigus on säilitatud võimalikult palju looduslähedust: näiteks on jõekaldad hoolimata raieloast jäetud puutumatuks, et säilitada looduslikku mitmekesisust.

Metsaomanikuks sai Janek Kuuse vabade maade erastamise käigus. „Janek on hea näide, et ka juhuslikult metsaomanikuks saanud inimene võib metsale väga hea peremees olla – tänavune konkursi võitja on tõeline pärl Ida-Virumaa paksude laante vahel,“ ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Taavi Ehrpais.

„Kõik konkursil osalenud on keskmise suurusega metsamaa omanikud, kes elavad oma kinnistul või selle lähedal. Tänavused kandidaadid on hea näide sellest, et mida lähemal on mets kodule, seda suurema hoolega seda majandatakse,“ nentis Taavi Ehrpais.

Parima talumetsamajandaja konkursi eesmärk on väärtustada säästvat metsandust ning metsaomanike panust Eesti talukultuuri traditsioonide hoidmisel. Parimate talumetsamajandajate väljaselgitamine on kujunenud Eesti Erametsaliidu pikaajaliseks traditsiooniks. Konkurss toimub alates 1994. aastast, seekord anti tiitel üle juba 19. korda.

Konkursi „Parim talumetsamajandaja“ tulemused:
I koht - Janek Kuuse, Kuuse-Jaani talu, Taga-Roostoja küla, Iisaku vald, Ida-Virumaa
II koht - Üllar Mölder, Möldri talu, Karjatnurme küla, Helme vald, Valgamaa
III koht - Vello Metsson, Kanarbiku talu, Pandivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Pärnumaa parim talumetsamajandaja - Väino Lill, Aasa Talu, Kärsu küla, Saarde vald
Võrumaa parim talumetsamajandaja - Tarmo Vana, Pundsago talu, Kääpa küla, Lasva vald
Hiiumaa parim talumetsamajandaja - Mati Samm Veski talu, Lelu küla, Käina vald