Pühapäeval, 19. augustil kl 11.30 ja kl 14 saavad huvilised Eesti vanima tänini liikuva autobussiga Saurer sõita mööda postiteed, et uudistada skulptuuri "Rändaja", mille autoriks on skulptor Mati Karmin. Metallplaatidest «Rändaja» kujutab endast tõttavat meest postipauna ja rännukepiga, kuju avatakse pidulikult pühapäeval kl 12 Ihamarus ajaloolise Tartu-Võru postitee ja Põlva-Saverna tee ristmikul.

Pühapäeval kl 13 on ökohuvilistel võimalik aga  muuseumi liikluslinna maitsetaimi istutama tulla. "Maitsetaimede istutamisega liikluslinna saame toetada rohelise  linnakeskkonna ideed ning näidata, et igal inimesel on  võimalik sellesse oma panustada - külastajad saavad istutada riputuskasti maitsetaime," tutvustas ideed maanteemuuseumi programmijuht Riinu Räim.

Põlvamaal Varbusel asuv Eesti Maanteemuuseum on Eesti maanteede ajalugu kajastava materjali kogumise, uurimise ning üldsusele vahendamise keskus nii teaduslikel, hariduslikel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel. Muuseumi asutaja on Eesti Maanteeamet. Eesti ainsa terviklikult säilinud postijaama ümber rajatud muuseumikompleksis tutvustatakse interaktiivsete väljapanekute kaudu teede ja liikumisviiside arengut muinasajast kuni tänapäevani. Teede temaatika on avatud mänguliselt ja atraktiivselt, seades selle keskmesse tee kasutaja - inimese. Eesti Maanteemuuseum pälvis mullu ka aasta turismiuuendaja tiitli ning ajakirja Pere ja Kodu lugejad valisid selle tänavu Eesti kõige peresõbralikumaks muuseumiks.