Madis Kesküla lisas, et talle pakkus põnevust päikesepaneelide paigaldus, sest varem polnud ta neid pannud. „Uut hoonet on kergem ehitada kui olemasolevat renoveerida. Maja tegelikku seisukorda oskad hinnata sageli alles töö käigus. Seinu lahti võttes nägime, et soojustuskiht oli ära vajunud ja vettinud ning see töö tuli erakorraliselt ära teha. Soojustatud ja parandatud sai ka hoone sokliosa." 

Tervisekeskuse juhataja River Tomera ütles, et ootab talve suure põnevusega, sest siis on näha, palju maja soojustamine ja nüüdisaegne tehnika energiakulusid kokku hoida aitab. Ta näitas vana läbipaistvast plastikust katusepaneeli ja küsis: „Ei tea, palju selline ka sooja pidas? Kahjuks peavad minevikku jääma uhked maani jääskulptuurid, mis senini talvel Tervisekeskuse katuseid ehtisid. Ujula katuselahenduses kasutati nüüd efektseid valguskupleid, mis peavad tagama ujulas eelnevaga võrreldava valgustuse.

Hoone küttesüsteemide osas remonditi palli-, jõu- ja rühmatreeningute saalis ning riietusruumides õhkküttesüsteemid ja ventilatsioon, mis võimaldab ühtepidi hoonet efektiivsemalt kütta, aga teistpidi tagab ka külastajatele paremad tingimused treenimiseks.

Alternatiivsete küttesüsteemide osas on hoone lõunaküljele uuele varikatusele paigaldatud päikesepaneele ligikaudu 150 MW soojuse tootmiseks, mis salvestavad sooja vee uutesse akumulatsioonipaakidesse keldrikorrusel. Uuendati ka soojasõlmi ning lisaks ehitatakse uuele lõunakülje katusele lähikuudel „mikroelektrijaam" päikesepaneelide näol, mis hakkab elektrienergiat tootma.

Ujula basseinidele paigaldati uus söefilter ja doseerimissüsteem, mis lubab optimeerida pidevat veevahetust basseinis ning seeläbi kokkuhoidu saavutada. Uue katte saab ka välibassein, et vähendada soojakadusid.

Kuni oktoobrikuuni jätkuvad majas tööd erinevate tehnoseadmete ühendamiseks ühtse automaatikalahenduse alla, mis võimaldab jooksvalt monitoorida ja seeläbi ka optimeerida seadmete ja tehnosõlmede igapäevast tööd. Need tööd aga ei sega kliente igapäevasel sportimisel.

Selle suve remondid olid suunatud eelkõige hoone tehnosüsteemide parandamisele ja energiatarbimise efektiivsemaks muutmisele, mis on tõusvate energiahindade tingimustes kriitiline kulutegur. Positiivne on, et kõik remonttööd rahastati täies ulatuses heitkvootide ehk CO2 projekti rahadest."

Tervisekeskuse ujula avati pärast sunnitud suvepuhkust eile, 16. augustil. Ujula on avatud hommikuujujatele nagu varem - kell 6.30 ja seda ka pühapäeviti.