Tõusnud on elanike heaolu

„Meil on paranenud elanike tööga hõivatus. Kuna oleme linnalähedane vald, siis on paljud meie elanikud saanud töökohad Viljandi linnas. Ka kohalikud ettevõtjad on vähesel määral loonud juurde töökohti. Vallas on võrreldes Eesti üldise määraga töötus suhteliselt väike," rääkis vallavanem Salme Koplikask.

Lisaks sellele toob vallajuht välja selle, et tehtud on rohkem investeeringuid kui varem. Paranenud on vallaelanike vaba aja veetmise võimalused ning suurenenud on majanduse ja keskkonnakulud elaniku kohta. 

Enim on aga valla koht paranenud finantsvõimekuses.

„See näitab netovõlakoormust - Saarepeedi vallal oli laenukoormus väike. 2012. aastal oleme võtnud laenu kohalike kruusateede parendamiseks ning vee- ja kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks," selgitas Koplikask.

Pisike, aga tubli 

Saarepeedi vald on Viljandimaal üks väiksemaid, pindalaga 98,3 ruutkilomeetrit, siin elab umbes 1250 inimest.

„Vallal läheb normaalselt. Projektitoetuste abiga oleme suutnud teha mitmeid investeeringuid põhivarasse. Olulisemateks on Saarepeedi keskasula vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine. Vana laohoone rekonstrueeriti infopunkt-matkamajaks. Saarepeedi keskasulas on nüüd oma kergliiklusteed ning tänavavalgustus. Renoveeriti huviringide ruumid ja soetati rahvamajja muusikariistu ning jõusaaliseadmeid. Oleme suutnud parandada valla kruusateid, seda küll laenurahadega," rääkis vallavanem.

Lapsi on piisavalt

Vallas on üks põhikool, kus õpib sel õppeaastal 79 last. Vallavanemale teeb rõõmu see, et sel aastal asus 1. klassi õppima 13 õpilast, varasematel aastatel oli neid 5-7. Vallas on lasteaed kahe rühmaga, mis hetkel küll kõiki soovijaid ei rahulda. Hariduskulud moodustavad valla eelarvest umbes 50%.

„Oleme suutnud lahti hoida teeb ka lumerohketel talvedel, vallale kuuluvates hoonetes katta kütte- ja elektrikulud, maksta palgad. Sotsiaalhoolekande ja sotsiaaltoetuste jaoks on eelarves olnud piisavalt vahendeid. Igal aastal on umbes 10-12% valla eelarvest eraldatud kultuurile ja spordile," ütles Koplikask.

Mureks on, nagu kõigil omavalitsustel, riigipoolne toetusesumma. 

Ühinemine aitab lahendada spetsialistide probleemi

Saarepeedi vallavalitsuses töötab koos Salme Koplikasega seitse ametnikku. Vaja oleks aga näiteks lastekaitsespetsialisti. Planeeringu ja ehituse valdkonnas on ainult üks nõunik. Spetsialiste on hädasti juurde vaja.

Siin tulebki nelja valla ühinemine kasuks: "Viljandi linna ümbritseb neli valda: Saarepeedi, Pärsti, Viiratsi ja Paistu. 2011. aasta lõpus võtsid nimetatud valdade volikogud vastu otsuse alustada ühinemisläbirääkimistega.Tänaseks on need neli valda, sealhulgas ka Saarepeedi, jõudnud sinnamaale, et novembris peaks volikogud kinnitama ühinemisotsuse.
Saarepeedi väikese vallana ei suuda palgata juurde eelpoolnimetatud spetsialiste ja liitumisega on võimalik see probleem lahendada. Omavalitsuse ülesanne on ju elanikele kvaliteetse teenuse pakkumine," rääkis vallavanem.

Nelja valla liitumisel saaks sellest Viljandi linna rõngasvald, see tähendab, et  uus omavalitsus hakkaks linna ümbritsema. Lapsukese nimeks saab tõenäoliselt Viljandi vald ning selle elanike arv on ligi 10 000.

Miks minna Saarepeedi valda?

Vallavanema sõnul on Saarepeedi maastik väga mitmekesine, siin on nii mäed kui orud, järved ning rabad.

„Vaatamisväärsustest peaks kindlasti külastama Naanu linnusemäge, Varesemäed, Välgita mõisa ning Väikemõisa mõisa. Siin on ka mõned turismitalud ja puhkekohad. Vaba aja ning tervisespordiga tegelemiseks on loodud head tingimused - rajatud on spordiväljak, matkarada, valgustatud suusarada, korrastatud supluskoht koos võrkpalliplatsiga. Saarepeedil on ka oma laululava," tutvustas vallajuht.

Kohalike omavalitsuste võimakuse indeks: Viljandi  maakonna omavalitsuste pingerida:

Koht 2008-2011 Koht 2011Koht 2010Koht 2009Koht 2008
20VILJANDI LINN31242019
72SUURE-JAANI VALD63828473
95PÄRSTI VALD10511111295
98ABJA VALD1028690119
106KARKSI VALD6511315291
109VIIRATSI VALD6668105124
113TARVASTU VALD99112113126
123SAAREPEEDI VALD77126150145
128KÕPU VALD189137129152
156PAISTU VALD140148172157
181KOLGA-JAANI VALD166162185186
187VÕHMA LINN211192179176
200KÕO VALD199204196198
207HALLISTE VALD190212210207
219MÕISAKÜLA LINN217222219216