Valga maavanem Margus Lepik kutsub kõiki üles koolivägivalla vastu võitlema ja üksteist märkama ning sekkuma. „Tavaliselt mõtleme asjale alles siis kui see juhtub meiega või meie lähedastega. Maailma muutmine algab aga iseendast. Tuleb olla sallimatu vägivalla suhtes. Rohkem peame näitama hoolivust lähedase, tuttava, naabri või võõra inimese vastu tänaval.  Ainult nii ja ei kuidagi teisiti. Ei tohi unustada, et igaüks meist võib kunagi teise abi  ja hoolt vajada. Seega rohkem hoolivust koolimaja seinte vahel toimuva osas ning inimeste omavahelistes suhetes,"  ütles maavanem Margus Lepik.

Koolivägivalla vastu peavad võitlema nii lapsed, klassijuhatajad, aineõpetajad, koolipsühholoogid, kui lapsevanemad. Ennetustööd on oluline teha  järjekindlalt.  Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse paragrahv 59 kohaselt on iga kodanik kohustatud viivitamatult teatama abiandvatele organisatsioonidele abivajajast ja hädasolevast lapsest.

Valga Maavalitsuse kodulehel on olemas hädasoleva lapse abistamise ja juhtumist teavitamise juhend

Lisaks palume kasutada lasteombudsmani väljatöötatud juhendit:  „Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend"