Eelarvest suure osa võtab 36 õpilasega kool

„Lähitulevikus vajavad suuri investeeringuid Tudulinna asula vee - ja soojavarustus, kultuurimaja, noortekeskus. Selleks rahalisi vahendeid leida (projektide omafinantseeringu katteks) on aga väga raske. Valla sissetulekud tulumaksu ja maamaksu laekumise näol pigem vähenevad kui suurenevad. Viiesajast elanikust maksumaksjaid on umbes 140. Valla eelarvest 37 protsenti kulub põhikooli ülalpidamiseks, kus käesoleval õppeaastal õpib ainult 36 last. Viimastel aastatel on vallavalitsus pidevalt tegelenud kokkuhoiukohtade otsimisega, aga kusagilt veel kokku hoida on peaaegu võimatu. Mõnevõrra kergemaks muutub olukord 2014. aastal, kui saab tagasi makstud katlamaja ja lasteaia rekonstrueerimise projektide omafinantseeringu katteks võetud pangalaen," kirjutab Ojanurm.