Maakonnakeskuses Viljandi linnas elab 2013. aasta 1. jaanuari seisuga 18 873 inimest (2012 elas 19 107 inimest).

 Viljandi maavalitsus sõlmis 2012. aastal kokku 139 abielu ja vastava õiguse saanud vaimulik 16 abielu. Notariaalselt sõlmiti 21 abielu. Maakonna lõikes registreeriti kokku 176 abielu, mis on 26 võrra rohkem, kui aastal 2011.

Abielusid lahutati 61, see on 2 võrra vähem kui 2011. aastal.

2012. aastal registreeriti Viljandimaal 474 sündi, seda on 4 sündi rohkem kui 2011. aastal. Poisse sündis 2012. aastal 264 ja tüdrukuid 210.

2012. aastal registreeriti Viljandimaal 648 surma, seda on 12 võrra vähem kui 2011 aastal.

 Regionaalministri käskkirjaga anti uus nimi 7 isikule ja maavalitsuse otsusega 32 isikule, neist eesnimi 2, perekonnanimi 33 ning ees-ja perekonnanimi 4-le isikule.

 Rahvastikuregistri andmeil omavalitsute lõikes elanike arv seisuga 1.jaanuar 2013.

Viljandi linn     18 873

Abja vald           2 345

Halliste vald       1 573

Karksi vald         3 608

Kolga-Jaani vald 1 504

Kõo vald            1 142

Kõpu vald             703

Paistu               1 471

Pärsti vald          3 493

Saarepeedi vald  1 251

Suure-Jaani vald 5 657

Mõisaküla            899

Võhma              1 450

Tarvastu vald      3 723

Viiratsi vald        3 536

Info allikas: rahvastikuregister