„Ühiskonna raha tuleb kulutada ühiskonna huvides. Praegused ilma eesmärgita ja eluskeskkonda kahjustavad lausdotatsioonid peavad jääma ajalukku,“ üldistab Euroopa Liidu eelarve arutelude hetkeseisu ELFi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman.

„Et majanduskriisist väljuda, tuleb maksumaksjate raha kasutada eesmärgipäraselt ja elukeskkonda hoidvalt – seda enam, et eelarvel on kaugeleulatuv mõju mitte ainult Eestile makstavate toetuste näol, vaid tervele meie elukeskkkonnale,“ rõhutab Lotman eelarve olulisust meie tulevikule.

ELF toob välja neli peamist murepunkti EL eelarve hetkeseisus:

1. Ühtne põllumajanduspoliitika (ÜPP) ehk 40% kogu EL eelarvest
Osade liikmesriikide turgumoonutavalt suured toetustasemed ning suurema osa ÜPP eelarve suunamine selge eesmärgita laustoetusteks, samas kui kärbitakse seda osa eelarvest, millel on elukeskkonda parandav mõju.

2. Life programmi väikese eelarve lisakärped
Life programm on ainus otseselt keskkonna- ja elurikkuse kaitsele suunatud rahastamisvahend Euroopa Liidus. Tegemist on väga väikese ja samas selgelt eesmärgistatud osaga eelarvest. Lisaks on Life programmi poolt rahastatud projektid omanud ka märkimisväärset sotsiaal-majanduslikku ja regionaalset mõju.

3. Vähene rõhk kliimamuutustega tegelemisele
Vajalik on siduda vähemalt 25% kogu finantsraamistikust Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega rakendades nende teenistusse kõik EL ühispoliitikad.

4. Arengukoostöö
Arengukoostöö kavasid on ülemäära kärbitud, mis muuhulgas seavad ohtu ka kliimamuutuse ohjeldamise ja sellega kohanemise ning elurikkuse kaitsega seotud globaalsed algatused.

Sellel nädalal võib ilmneda EL eelarve jagunemine kuni aastani 2020. ELF koos Maailma Looduse Fondiga (WWF) loodab, et Eesti ja ka teiste riikide ministrid seisavad Euroopa Ülemkogul meie raha mõistliku kasutuse ja elukeskkonna säilimise eest. ELF toetab ka Eestimaa Talupidajate Keskliidu eilset avaldust, milles leitakse, et riik on eelarveläbirääkimistel liigselt keskendunud otsetoetustele, mis toob tulevikus ühiskonnale kaasa negatiivseid tagajärgi.