Ülemkogul täna heaks kiidetud eelarve kohaselt saab Eesti Euroopa Liidust aastatel 2014–2020 põllumajandustoetusteks kokku üle 1,73 miljardi euro, mis on ligi 500 miljoni võrra enam kui eelmisel perioodil. Põllumajandustoetuste kasv on ka kõigist valdkondadest suurim.

Perioodil 2007–2013 sai Eesti Euroopa Liidult põllumajandustoetusteks ligi 1,23 miljardit eurot, millest ca 500 miljonit eurot läks otsetoetusteks ning 723,7 miljonit eurot maaelu arengukava meetmetele.

Põllumehed on tulemusega rahul

Kuigi põllumeeste ootused täiel määral ei täitunud, annavad nad siiski tulemustele rahuldava hinnangu.

Kui käesoleval eelarveperioodil oli otsetoetusi (nn I sammas) koos riigipoolsete lisamaksetega 730 mln eurot, siis uuel eelarveperioodil kasvab see 1,07 miljardi euroni.

Maaelu toetusi (nn II sammas) oli käeseleval perioodil jooksevhindades 723 miljonit eurot, tulevasel perioodil on see küll 721 miljonit eurot, kuid läbirääkimiste objektiks oli algselt 50 miljoni euro võrra väiksem summa. Tänu meie läbirääkijatele ja teiste ühenduse liikmesriikide sektorisisesele solidaarsusele lisandus 50 miljonit eurot.

„Kuigi toetuste tõus on mõningane, ei kao siiski ka uuel EL eelarveperioodil suured konkurentsierinevused liikmesriikide vahel, kuid need on pisutki tasandunud“, nentis Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra.

Põllumehed avaldavad tunnustust peaministrile, põllumajandusministrile ja teistele läbirääkijatele tulemuste üle ja on veendunud, et Balti põllumeeste protestiaktsioonid andsid kokkuleppe saavutamiseks omapoolse panuse.