Tallinna Ülikooli Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudis tegeletakse vetikate uurimisega 1999. aastast. Eesmärgiks on välja selgitada, millist tüüpi struktuurid põhjustavad teatud vetikaliikide bioloogilisi aktiivsusi. Samuti uuritakse vetikatest pärinevate polüsahhariidide strukruuri ja omaduste vahelisi seoseid, mis võimaldab vetikate baasil välja töötada uusi töönduslikult väärtuslikke tardaineid ja paksendajaid.

Ühe minuti loeng on Tallinna Ülikooli uus algatus, mis tutvustab ülikoolis tehtavat teadust läbi lühikeste ja meelelahutuslike videoklippide.