2012. aastal valmis keskkonnaameti ja ekspertide koostöös Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu loopealsete taastamist kavandav LIFE+ projektitaotlus, kuid jäi Helmi sõnul keskkonnaministeeriumi vastuseisu tõttu esitamata.

Allakirjutanud soovivad teada, miks ei ole keskkonnaministeerium vaatamata teadlaste ja ekspertide aastaid kestnud tähelepanujuhtimisele astunud reaalseid samme loopealsete kui looduskaitseliselt üliolulise elupaiga taastamiseks ja hooldamiseks sellises mahus, mis tagaks nende säilimise Eestis ning aitaks täita Euroopa liidu ees võetud kaitsekohustusi.

Loopealsete paremasse olukorda viimisega on väga kiire, kuna aasta-aastalt läheb see tugeva võsastumise tõttu aina kallimaks ja raskemaks.