Ainult Eesti kalurite püütud kilust-räimest sellise logistikakeskuse toitmiseks ei piisa, see tähendab, et kala oleks vaja osta ka naabritelt.

"Kindlasti me peame ka kala sisse ostma, logistikakeskus tähendabki seda, et omapüütud kala ja püügivõimsused me rakendame ja oluline ongi logistika keskuse väljaarendamine ka selle pärast, et ka oma püütud kala siin Eestis rohkem vääristada," lisas minister.

Kalurite liit suhtub logistikakeskuse loomise plaanidesse pigem soosivalt, kuid eeldusel, et seda asja mõistlikult aetakse.