Eelnõu järgi laieneb kvoodiraha kasutamine. Lisaks korterelamute soojustamisele toetatakse ka avalike hoonete energiasäästu, biogaasi kasutuselevõttu ja taastuvenergia mikrolahendus, aga ka üleujutusteks valmistumist, mille vajalikkust tõestasid hiljutised sündmused Sindis.

Tänu edukale saastekvootide müügile on tänaseks ligi 500 avaliku sektori hoonet renoveeritud ja energiatõhusaks muudetud, kuid vajadus selle järele on endiselt suur. Selleks investeeritakse kvoodimüügist saadud tulust 50 miljonit eurot, millega saab energiatõhusaks muuta kokku üle 300 000 ruutmeetri hoonete pinnast. “Kui energiasääästu ja taastuvenergia vallas oleme Eestis juba palju ära teinud, siis säästlikuma transporti arendamine vajab lähiaastatel kindlasti senisest suuremat tähelepanu,” ütles Pentus-Rosimannus. Oksjonituludest hakatakse toetama projekte, mis võimaldavad biogaasi kasutuselevõttu transpordis. Alates 2015. aastast on selleks kavandatud 43 miljonit eurot. 2020. aastaks peaks biogaasi kasutus transpordisektoris asendama 30 000 tonni naftakasutust. Tuule ja päikeseenergia tootmise väikelahenduste toetamiseks on aastani 2020 plaanitud 5 miljonit eurot.