Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, sh mitteharitavatelt aladelt taimede või seente korjamisega, loomakasvatusega, mesindusega ning seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimisega tegelev isik peab esitama põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 21. maiks teabe ettevõttes toimunud muutuse kohta vastavalt põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrusele nr 25.

Teabe esitamise päevaks peab olema tasutud riigilõiv.