Rahul? Isamaaga, kui kõik tema kannatused kaasa võtta, olen muidugi rahul, palju head on vabanemisega sündinud, aga tema käekäiguga päris mitte. Need äraminekud, võõrsil töötamised … mis need peredele kaasa toovad… Meie riigi poliitika on kuidagi liiga vahelduva iseloomuga.

Muret teeb ehk liiga hedonistlik, liiga revüülik suhtumine. Need suured kaubamajad. Vanasti ei mahtunud külapoodi kõik ostjad korraga sissegi, nüüd minnakse perekonniti, kauaks ajaks, ja ongi pühapäev teistmoodi sisustatud. Minnakse nagu vanasti mindi katedraali… Paratamatud momendid muidugi, aga see kõik teeb valvsaks.

Ja ikkagi on vabadus parem. See loob eelduse armastuseks.

Kui tähtsad on sinu jaoks pisiasjad − nagu hommikune praemuna, puhtad sokid?

Väga tähtsad, saatan peitub ju detailides, nagu öeldakse.

Kas Jeesusele olid ka väiksed asjad tähtsad?

Kindlasti. Väikesed, arvan, mitte väiklased.

Aga suured asjad – päike, vaikus, puhas vesi?

Kõik pisiasjad on mõne suure teenistuses, neisse ei tohi muidugi kinni jääda. Ma pean aru saama, mille (või kelle) teenistuses nad on.