Praegused meetmed metssigade populatsiooni kontrolli all hoidmiseks ei toimi, sestap on võimud uute väljatöötamiseks on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad nii kohalike ametiasutuste, maaomanike kui teiste huvigruppide esindajad. Välja kavatsetakse töötada plaan ja kampaania metssigade arvukuse kontrolliks.

"Metssigade mõju New South Walesi piirkonna põldudele on vapustav, põllukultuure kahjustatakse tõsiselt ja see väljendub põllumeeste sissetulekutes kümnete tuhandete dollarite kaotusena," ütles töögruppi juhtima asuv Kevin Anderson ning lisas, et probleemi ei saa eirata.

Andersoni sõnul tuleb sigade arvu vähendada kiiresti ja kogu regioonis. Tema seisukohta tervitavad ka põllumehed.

Seda, millised konkreetsed meetmed kasutusele kavatsetakse võtta, artiklis ei kirjeldata.