Pärsti vallas elab spordihuviline rahvas. Eriliselt suured üllatajad olid Mustivere küla 17 kohaletulnud inimest, kes suutsid spordis teha väga tubli tulemuse, kokku koguti 265 punkti. Kui võrrelda Päriga, kes olid 103 inimesega esindatud ja nende sportlikud tulemused andsid kokku 525 punkti, väärivad Mustivere inimesed erilist kiitust.

Mõnus pesa - Pärsti küla suur telk ja sinna kujundatud kohalike käsitöönaiste lapitekinäitus, sisukas stend küla ajaloost ja tegemistest ning lisaks väike laadamemm tegid nende pesa eriti silmapaistvalt hubaseks ja tõi ka neile võidupunktid. Heimtali külapesa oli küll väiksem eelnevast, aga samas näitas nende loomingulisust ja kokkukuuluvustunnet. Märkimist väärib Päri küla koostatud sisukas ajaloostend. Puiatu pesas oli osalejatel võimalik meisterdada süüteroose ja õppida patsi punumist.

Töö- ja õpitoad meelitasid ligi hulgaliselt inimesi. Eriliselt huvipakkuv oli Maanteeameti turvasimulatsioonide ja jalgratta vigursõidu õpituba.

Samuti külastati hoolega kõiki teisi töötubasid - Heimtali lasteaia loovustegevus, Heimtali kooli ajaloo- ja muusikatuba ja õnneämbliku meisterdamist õpetasid külalised Vastemõisast.

Suure katlatäie maitsvat ühepajarooga keetsid kokku Ramsi Lasteaed- Kooli tublid naised. Roa kõrvaseks Päri laudast toodud värske piim. Parim tänu kokkadele oli see, et katel sai tilgatumalt tühjaks.

Lustaka näidendiga ELU ILUSAMAD ÕIED (autor Vello Jaska) astusid rahva ette Pärsti rahva teatri näitlejad.

Suurimateks lastemagnetiteks kujunesid batuut-liumägi, jäätiseauto ning suhkruvatimasin. Erinevaid sööke-jooke pakkus tore puhvetit pidav noorpaar Ramsilt.

Kui kõik päeva tegemised olid kokku võetud, astus lavale ansambel Kiusatus ja tantsupaare jagus kaugele üle kesköö.

Küladepäeva korraldajad tänavad suurtoetajaid ja abistajaid: Maanteeamet, Pärsti vald, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Liivaku talu, Ain Ots OÜ Kudumisettevõte Elegia, OÜ Ramsi VK, Üllar Mutli OÜ M.K. Metall, AS Eesti Turbatooted, Tarvo Prinzmann OÜ Pärsti Puit, Atria Farmid OÜ, Koit Karja OÜ Jerwer, Puiatu Haridusselts Sirje Kannel, Tanel Raudsepp Ramsikas OÜ, OÜ Heimtali Hobusekasvandus Küladepäeva korraldamisele aitasid kaasa: MTÜ-d Ramses, Heimtali Mõisakooli Selts, Kumpel, Sõpradeklubi Sõrg ja Heimtali külaelanike T-klubi