„Taimed eraldavad meid ümbritsevasse õhku enam kui 30000 erinevat keemilist ühendit ja taimse orgaanika emissioon atmosfääri ületab inimtekkelise emissiooni enam kui suurusjärgu võrra. Paljud neist ühendeist on kõrge reaktsioonivõimega ja mõjutavad meid ümbritseva õhu kvaliteeti läbi keskkonnamürk osooni ja aerosoolide moodustumisprotsesside. Samuti osalevad taimsed ühendid pilvede moodustumisel,“ selgitas professor Ülo Niinemets.

Raamat annab Niinemetsa hinnangul ülevaate keskkonna- ja bioloogiliste faktorite mõjust taimsete lenduvate ühendite sünteesile ja annab esmakordse hinnangu taimsete emissioonide olulisusest maakera kliimas.