Päri veepumplasse on paigaldatud ka veepuhastusseadmed liigse raua eraldamiseks. Ramsi alevikus on rekonstrueeritud 3123 m veetorustikku ja 2884 m kanalisatsioonitorustikku ja Päri külas 1724 m veetorustikku ja 1808 m kanalisatsioonitorustikku.

Lisaks veemajanduse korrastamisele sai uue asfaltkatte suur osa mõlema asula teedest. Kogu projekti maksumus on 2,5 miljonit eurot, millest tuleb tagasi maksta 311,3 tuhat eurot. Projekti elluviimiseks kulus 3,5 aastat.