Remont oli hädavajalik, kuna hoone fassaadid olid amortiseerunud, paiguti on piiretelt varisenud krohv ning kohati on krohvikiht lahti. Lubivärv, millega on fassaadid viimistletud oletuslikult 30 aastat tagasi, oli koorunud ja kulunud. Tuginedes Päästeameti nõuetele lahendati veel evakuatsiooniküsimused, hoone uuemasse osasse paigaldati tuletõkkeuksed, samuti ehitati teise korruse saalist õue viiv evakuatsioonitrepp. Katusekatte lekked sai samuti likvideeritud  ja lumetõkked korda.

Sajuvete tungimine läbi halvasti hüdroisoleeritud keldriseinte on muutnud kooli keldriruumide kasutamise võimatuks. Liigne niiskus ning vihmavete imbumine läbi välistarindite pikema perioodi jooksul võib ohustada kogu idakorpuse tarindite seisundit.

Järgmise etapina on vajalik lähitulevikus teostada Hargla Kooli juurdeehituse (koolihoone uuem osa) pööningu soojustamine ja sellega seotud vajalikud tööd ja keldriosa soojustamine koos sadevee ärajuhtimisega ja sellega seotud vajalikud tööd.

Hargla Koolis õpib käimasoleval õppeaastal 52 õpilast. Kool tähistab oktoobris oma 325. aastapäeva.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid