Taheva veetorustiku rekonstrueerimistöid toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 33 684 euroga, Taheva Vallavalitsus panustas omafinantseeringuna 6696 eurot. Projekteerimis- ja ehitustööde hanke võitis ning teostas OÜ RST Valga, omanikujärelevalvet tegi OÜ Tarva-Ehitus.

Tahevas tehtud tööd märgivad vallas toimunud ulatuslike torutööde lõppu. Varem on korda saanud veetorustikud Kallikülas, Harglas, Laanemetsas ja Koikkülas, samuti kanalisatsioonitorustikud Harglas ja Koikkülas. Kõikide külade pumbamajad on samuti rekonstrueeritud. Lähitulevikus on vajadus Sihtasutuse Taheva Sanatoorium reoveepuhasti ja Hargla Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimiseks, veidi kaugemas tulevikus Koikküla reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Samuti vajavad juba väljavahetamist puurkaev-pumplatesse paigaldatud joogivee puhastusseadmed, kuna mõned neist on juba 10 aastat vanad ning hakkavad oma aega ära elama. 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid