Läbirääkimistel kokkulepitu kohaselt jätkavad volikogu esimehena Art Kuum (IRL) ja vallavanemana Andrus Umboja (REF) ning volikogu aseesimehe koha täidab Sirje Põllu (SDE).

Vallavanem Andrus Umboja sõnade kohaselt jõuti koalitsiooniläbirääkimiste käigus seisukohale, et suuri erinevusi meie (REF-SDE-IRL) programmides ei ole. „Vald on seni hästi toime tulnud ja elanike tagasiside olnud igati positiivne. Pigem tuleks seni tehtud suundi jätkata ja pooleliolevad projektid lõpuni viia,“ ütles Umboja.