Eesti Maaülikooli teenetemedali said veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vanemspetsialist Kadri Soidra, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vanemteadur emeriitprofessor Jaan Praks ning metsandus- ja maaehitusinstituudi kauaaegne lektor Külliki Kiviste.

Esmakordselt anti akadeemilisel aktusel üle Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind, mille pälvis projekt „Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks“. Projekti vastutav täitja oli Mait Kriipsalu, põhitäitjateks Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Välja anti kaks Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise I preemiat: emeriitprofessor Anne Luik pälvis selle jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest ning limnoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogia ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest. II preemia sai mükoloogia osakonna peaspetsialist Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest ning III preemia Polli Aiandusuuringute Keskuse vanemteadur Asta-Virve Libek, teadur Heljo Jänes, teadur Kersti Kahu ja vanemteadur Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

Akadeemilisel aktusel nimetati ka aasta vilistlased Juhan Särgava ja Ahto Vili.