2014. aasta ja kindlasti ka mitmed järgnevad on äsja meie ühiselt loodud Viljandi valla elanike jaoks mõneti teistsugused kui eelnevad. Oleme seadnud endale eesmärgid ja väljakutse kujundada neljast vallast terviklik omavalitsus, kus olulised teenused on elanikele kättesaadavad ja tekib oma valla tunnetus. Kindlasti ei juhtu see üleöö ja peame koos vaeva nägema.

Vallarahvas on oodatud kaasa aitama aktiivse eluhoiakuga, võttes sõna olulistes küsimustes, osaledes ühistes külade ettevõtmistes, avaldades oma seisukohti ja tehes ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule.

Ametnikel, vallavalitsusel, volikogul ja valla asutuste töötajatel on võimalus töötada elanike heaks. Parima tulemuse saavutame koostöös ning vastastikuses lugupidamises. Püüelgem siis selle poole. Meie kiirelt muutuvas maailmas on elu nagu rong. Kui rong hakkab liikuma, on parim valida vagunis sobiv koht ja istuda näoga sõidu suunas. Nende sõit, kes teavad, kuhu nad tahavad välja jõuda, on mõnusam.

Jõuluajal on meil kõigil südames hingerahu ja õnne ootus. Õnnelik saab olla vaid siis, kui otsustad endale õnnelik olemist lubada. Kui ütled enda jaoks olulistele inimestele, mida sa arvad. Kui julged näidata välja sümpaatiat. Kui hakkad tegutsema. Kui võtad nõuks iseennast aktsepteerida.

Õnn on mõtlemise ja tegutsemise küsimus. Mõnikord on see hoopis märkamise teema. Õnnelik olemine ei tähenda, et me eirame probleeme ja peidame pead liiva alla. Vastupidi, me lahendame probleeme! Tunneme rõõmu väikestest edusammudest ja liigume nii suuremate eesmärkide suunas. Tunneme ära ilusad hetked iseendas ja enda ümber.

Soovin ettevõtjatele, vallaelanikele ja valla asutuste töötajatele ilusat jõuluaega, rõõmsat aastavahetust ja toimekat uut aastat! Lihtsat ja inimlikku õnne meile kõigile!