Uus on alati huvitav, aga tekitab samas ka ebakindlust. Kas nüüdsest on kohalik omavalitsus inimesest veelgi kaugenemas ja kas asjaajamine muutub veelgi tülikamaks?

Need ja paljud teisedki küsimused saavad lähiajal vastuse just meie endi tegude ja tegematajätmiste valguses. Kõigi nende muutuste taustal on siiski inimesed need, kelle pärast ja nimel need sammud astuti. Meie inimesed, meie praegused ja tulevased vallakodanikud ja kõik need, kes on oma elu või tegevuse sidunud meie omavalitsusega, peavad selles protsessis kaasa rääkima. Mida paremini me oskame oma vajadusi vallale edastada ja mõjusamalt sõnumi otsustajateni viia, seda paremini saavad ka asjad aetud.

Loodan, et vallas tekivad asjalikud ja tegusad külavanemad ning kogukonna ettevõtmiste eestvedajad, kelle kaudu jõuab elanike hääl otsustajateni. Soovin, et meie tublid ettevõtjad ja tööandjad leiaksid aega ühisteks aruteludeks, et saaksime paremini oma ettevõtluskeskkonda edendada. Ükskõik kui heaks me oma elukeskkonda väliselt ka ei kujundaks, on siiski hästi tasustatud töökohad need, mis seovad inimesi oma elukoha külge ning kutsuvad ka siit ära läinud inimesi meie valda tagasi. Just selles näen ma lähiaja suurimat väljakutset ja eesmärki, et meie kodud ei jääks tühjaks ning ka järeltulevad põlved leiaksid oma kodukohas huvitava töö ning hea elukeskkonna.

Meie omavalitsuse nägu saab olema just selline, milliseks me ta ise kujundame. Kõik muutused saavad alguse meist endist ja alati, kui muutume millegi või kellegi suhtes rahulolematuks, peame ka iseeneselt küsima, et mida olen mina teinud selleks, et asjad paremaks muutuksid.

Alati ei peagi see olema midagi suurt. Andes kogukonna edendamiseks oma panuse, aidates naabrit, luues töökohti või edendades rahvakultuuri oled ka sina teinud midagi selleks, et meie akendel põleksid soojad ja hubased jõulutuled.