Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla juhid said kokku 18. detsembril Sakus. Nende vahel sõlmitud kokkuleppe järgi tuleks raudtee Saku ja Kohila alevis ning Kiisa alevikus kavandada selliselt, et see ei lõikaks asulat pooleks ega muudaks oluliselt inimeste väljakujunenud liikumisharjumusi. Tiheasutuses tuleks raudtee seega suunata kas tunnelisse või paigutada postidele.

Siiski eelistavad Harjumaa vallad trassialternatiivi 12A vaid reisirongiliikluse puhul, sest Tallinnas kulgeks see piki Ülemiste järve kallast, kuid Tallinn ei soovi Muuga sadamast lähtuvat kaubavedu läbi linna. Kuue valla esindajad tegid seetõttu Rail Balticu juhtkomiteele ettepaneku kavandada raudteelõik Sakust kuni Lagedini kogu ulatuses Tallinna ringtee kõrvale.

Loe pikemalt 28. detsembri Raplamaa Sõnumitest.