Diskussiooni lõppedes jõuti üksmeelele: valimisiga tuleb langetada 16. eluaastani. Noored olid seisukohal, et valimisõiguse andmine võib toimuda etapiti, st esmalt antakse valimisõigus kohaliku omavalitsuse tasandil, seejärel võiks anda hääleõiguse Riigikogu valimistel ning seejärel Euroopa Parlamendi valimistel.

Noored leidsid, et senist õppekava peab muutma ja sisse peab viima olulised muudatused, mis suurendaks ühiskonnaõpetuse tundide arvu, sest praeguste kursuste arv on liiga väike. Samuti on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses läbivõetavad teemavaldkonnad liiga pealiskaudses, oluline oleks, et erinevaid ühiskonnaprotsesse uuritaks süvitsi.

Ühe võimaliku lahendusena tõid noored välja, et valimisteeelsel ja -järgsel perioodil võiks analüüsida erinevate poliitiliste ühenduste valimisplatvorme, kuid oluline oleks säilitada apoliitilisus, sest kooli ei tohi tõmmata poliitmaastiku keerisesse.

Üheks võimaluseks, kuidas välja näidata oma kodanikuaktiivsust, on osaleda projektis „Varivalimised." Sel aastal osutus projekt menukaks ja Abja valla noortevolikogu võta endale prioriteediks tuua varivalimised Abja-Paluojja. (www.varivalimised. ee)

Teisel päeval analüüsiti oma kodukoha plusse ja miinuseid, mida hiljem tutvustati teistele osalejatele. Hoolimata sellest, et osalejad tulid erinevates paikkondadest, olid kodukoha plussid ja miinused valdavas osas sarnased.

Elavate ja pingeliste arutelude vahele jäi aega üle ka meelelahutuseks - toimus fotojaht, geelküünalde valmistamise töötuba, mis osutus kõikide osalejate lemmikuks. Samuti said noored oma võimed proovile panna külmunud T-särgi selgaajamises.

Osalejad said mängida erinevaid lauamänge ning tutvuda Abja gümnaasiumi õppekompleksiga. Pärast ürituse tagasisidelehtede analüüsi võib öelda, et osalejad jäid koostööseminariga rahule ning omavahelist koostööd jätkatakse.

Abja valla noortevolikogu tänab kõiki, kes panustasid koostööseminari toimumisse. Meie koostööpartnerid olid: Eesti Noorteühenduste Liit, Abja vald, Abja gümnaasium Abja gümnaasiumi õpilaskodu, Abja-Paluoja noortekeskus, Maie Bratka ja Liisi Rääbus.