"Ma palusin WWF-l olukorda hinnata ning toetada keskkonnaministeeriumi ja Eestimaa Looduse Fondi seisukohta Nabala kaitseala suhtes, seni kuni kaitse-eeskiri valmib ja piirid paika pannakse," kirjutab Katrin Martinson rahvusvahelisele loodust kaitsvale ülemaailmse haardega organisatsioonile adresseeritud kirjas. Martinson on kindel, et temaga sama meelt on paljud kõnealuse piirkonna elanikud.

Nabala looduskaitseala moodustamise menetluse algatas keskkonnaminister 2013. aasta detsembris, tuginedes professor Kalev Sepa juhitud töögrupi ekspertiisile, mis kinnitab, et piirkonna kaitse alla võtmiseks on eeldused olemas ning kaitseala on mõislik luua just sellise tervikuna.

Piirkonna väärtusteks on eelkõige sealne tundlik veerežiim, kaitsealused ja haruldased taime-, looma- ja linnuliikide elupaigad, allikad ja allikalised alad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel, kuid olemasolevad ja haraliasuvad kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad ei taga alal leiduvatele loodusväärtustele terviklikku kaitset.