Sihtasutuse Euronatur poliitikadirektori Lutz Ribbe hinnangul on ka Eestil suur potentsiaal energia tootmiseks tuulegeneraatorite ja biogaasijaamade abil, sest siin on palju lagedat ja vaba pinda nii tuulikute püstitamiseks kui biomassi kasvatamiseks.