Küla biogaasijaamas kasutatakse soojus- ja elektrienergia koostootmisel vedelsõnnikut, silo ja taimset massi. Talvekuudeks on jaama juurde paigutatud soojavarustuse tagamiseks katel, mida köetakse puiduhakkega.