Siiani on Euroopa Liidus kasvatamisloa saanud ainult kaks GM-sorti – 1998. aastal mais MON 810, mis on geneetiliste muundamistega tehtud kahjurikindlaks ning mida kasvatatakse Hispaanias, Portugalis, Tšehhis, Rumeenias ja Slovakkias, ning 2010. aastal tärklisekartul 'Amflora' tööstuslikuks kasutamiseks, millest on praeguseks loobutud.

Aasta algul tõusis uus vaidlusteema: kas lubada veel ühe geenmuundatud maisisordi 'Pioneer' 1507 kasvatamist Euroopas?