Erandina ei laiene keeld kutselistele kaluritele, et tagada võrkude väljatoomine. Seda juhul kui on võetud tarvitusele kõik vajalikud ohutusabinõud jääl viibimiseks.