Volikogu õigusnõustaja hinnangul on kõik isikud saanud oma seisukohti korduvalt esitada, nendega on arvestatud ning volikogu otsus on piisavalt motiveeritud. Samuti leitakse, et volikogu otsus kui menetlustoiming pole iseseisvalt vaidlustatatav.

Määruskaebuse vaatab Tallinna Halduskohus läbi ilmselt veel veebruaris. Kui halduskohus otsustab määruskaebuse jätta rahuldamata, vaatab selle läbi Tallinna Ringkonnakohus tõenäoliselt märtsis.