Muuseum on tänulik, kui võetakse kaasa tolleaegseid kirjasid, fotosid, dokumente. Teeme omaniku loal kohapeal koopiad, originaali anname soovi korral tagasi. Kohvilauas aitab teemat järjel hoida Okupatsioonide Muuseumi teadur-kuraator Martin Andreller.

Kokku küüditati 1949. a märtsis Velise vallast 110 inimest. See oli 5% valla elanikest. Neist Siberi mulda jäi puhkama 15. Tühjaks jäi 40 kodu.