Rei sõnul võttis kogu dokumentatsiooni ettevalmistamine, rahastamine ja sobiva ilma ootamine rohkem aega, kui nad oskasid arvata.

Kuna Kuke oja suue asub Natura alal, siis tuli arvestada keskkonnaameti nõuet, et töid võib teha ainult siis, kui pinnas on läbi külmunud või siis suvel täiesti kuivade ilmade korral. Samuti tohtis setteid ladestada vaid kindlaks määratud kohtadesse.

Tööde käigus puhastati ära Kuke oja suue merre suubumisest kuni Vaike taluni. Kuke oja suubub suletud lahte ning pillirooga olid kinni kasvanud ka poolsaarte ja laidude vahelised kitsad väinakesed, mida kohapealne rahvas silmadeks kutsub.

Vallavanem Rei märkis, et Kuke oja on piirkonna üks suuremaid veekogusid, mis on ka kalastajate jaoks väga oluline. “Kinnikasvanud ojasuue ei võimalda kaladel ojasse kudema tulla ja kui kaladel pole sobilikke kudealasid, pole kala ka meres,” selgitas Rei, tähendades, et kalameeste hulgas on Kuke oja tuntud eelkõige kui kevadine särjejõgi.