Olen abielus ja meil on kaks last. Abikaasa Kristel on pärit Nõo vallast, tal on toredad vanemad, õde ja vend. Lõpetanud Nõo Reaalgümnaasiumi, Nõo Lastemuusikakooli, Tartu Ülikoo­li õigusteaduskonna magistriõpingud, on töötanud kümmekond aastat kohtu­süsteemis, praegu Riigikohtus. Tegeleb tervisespordiga, on Melliste Algkool-lasteaia hoolekogu esinaine. Meie tütar Maria õpib Melliste algkoolis esimeses klassis, käib mudilaskooris, näiteringis, iluvõimlemises. Poeg Kaspar käib Me­lliste lasteaias. On samuti tubli poiss. Alates 2012 aasta augustikuust elame Melliste külas Oravikus ja Melliste kü­las on meil ka talukoht nimega Sassi, mis on samuti meie kodu. Seal on põllumaa, oma järveke, sõber koerad, päikesepaiste ja palju tööd.

2. Kuidas hindad selle lühikese aja­ga vallavalitsuse ja vallavolikogutööd/koostööd?

Kuigi aeg kulub kiirelt, on siiski vara veel mingeid põhjapanevaid hinnanguid anda. Usun jätkuvalt, et praeguse voli­kogu koosseisuga on võimalik mägesid nihutada. Nali naljaks, kuid mõte jääb samaks - mul on usku praegusesse vo­likogu koosseisu ja vallavalitsusse. Vo­likogu esimehe kohustused on röövinud minu aega rohkem, kui ma algul ette kujutasin. Loodame, et tulemused hak­kavad üsna pea ka välja paistma. Soovin valla asju ajada nii avalikult ja vallarah­vale nähtavalt ning mõistetavalt, kui sea­dus seda lubab.

3. Millega tegeled vabal ajal?

Üks osa vabast ajast on kindlas­ti seotud vabatahtliku pääste ja Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsiga. Aega tuleb kulutada ka tehnikaga seonduva­le. 2014 aastal tahaks osaleda ka Eestis veoautode off-road etappidel. Ja siis veel "padjaklubi", kui hästi läheb, siis igal nä­dalavahetusel. Suur osa vabast ajast on pühendatud Sassi kinnistule, kus hetkel pooleli sauna ehitus. Õnneks kulub sin­na sama palju ka minu abikaasa ja laste vaba aega ehk see on samal ajal aeg pere­ga koostoimetamisteks.

4. Millised on Sinu elu neli tähtsamat tõekspidamist?

Kõik mida teistele teed, tuleb miskit­pidi sulle endale tagasi.

Iga asi on millekski vajalik.

Enamasti on küsimus prioriteetides.

Oluline on perekond ja kodu.

5. Missugune võiks Mäksa vald välja näha kümne aasta pärast?

Seda, kas see piirkond kannab ka kümne aasta pärast jätkuvalt Mäksa valla nime, ei tahaks haldusreformi tõm­betuultes ennustama hakata. Kindlasti võiks siin piirkonnas jätkuvalt au sees olla põllumajanduslik suurtootmine. Sa­muti võiks loodusturismi objektina leida rohkem kasutust Emajõe suursoo ja seo­ses sellega võiks olla siin piirkonnas ka arenenum puhkemajandus. Lapsed on meie tulevik ja nende pärast teeme elus olulisi otsuseid, näiteks elukoha valik. Seepärast pean oluliseks looduskaunis Mellistes algkool-lasteaia head toimi­mist ka 10 aasta pärast. Vähemtähtis ei ole ka kogukonna toimimine - ühiste­gevused ja koostöö. Seega võiks 10 aasta pärast tegutseda Mäksa valla territoo­riumil tugevad kogukonnad, ja see on meie endi teha.

6. Mida soovid Mäksa valla inimestele?

Põhimõtteliselt on meil ainult üks elu. Elagem seda. Kujundame elu Mäksa vallas koos meile võimalikult sobivaks, pinnas selleks on ju soodne.