Kala grillimine-II koht (Anita Kolk, Aivar Jõgar, Arne Väljaots)

Kabe -III koht (Age Väljaots, Igor Makarenko)

Rammumees-II koht (Martin Polja­kov, Raido Pärl)

Juhtkonna võistlus -III koht (Timo Reinthal, Mati Möller, Anita Kolk)

Võistlus koosnes kolmest erinevast alast-suusatamine, noolevise, kalapüük.

Lauatennis-III koht (Age Väljaots, Olari Hiir)

Sõudmine 500m-I koht (Kätlin Re­bane, Heigo Ilves)

Anekdoodi vestmine 3 minuti jook­sul-III koht (Aivar Jõgar)

Mälumäng-III koht (Timo Reinthal, Olavi Kullus, Olari Hiir, Anita Kolk, Mirjam Reinthal)

Parimad said medalid kaela ,aga tub­lid olid kõik kes pühendasid laupäeva sisukale ja lustlikule Emajõe mängudele. Tasemel korraldamine Vara valla poolt!