"Enamus meie kooli õpetajaid on olnud varmad end täiendama nii ainealaselt kui ka üldpedagoogilist professionaalsust pakkuvates valdkondades. Silmaringi avardamise peaeesmärk on õpilaste mitmekülgne areng," lausus ta.

Et Heimtalis on mõisakool, pidas sissejutava ettekande "Ajastu põhimõtted õpilase kujundamisel mõisakoolis" oma ala entusiast, õpilaste kodu-uurimistööde juhendaja ja kooli noorgiidide väljaõpetaja Imbi-Sirje Torm. Ta märkis, et lävimine erudeeritud mõisaperega võimaldas õppida Heimtali kandi taluperemeestel, perenaistel ja nende lastel viisakaid kombeid ja vaimseid väärtusi, mis olid levinud arenenud Euroopas.
"Küllap pärineb nendest kaugetest aegadest ka tänane Heimtali kandi inimeste kultuurne eluhoiak," arvas pedagoog.

Heimtali põhikool on üks Eestimaa mõisakoolidest
Õnnestunud karjäärivalik algab maast madalast

Kooli huvijuht ja karjäärikoordinaator Anett Suits tutvustas aineõpetajate ja klassijuhtajate võimalusi õpilaste karjäärivaliku toetamisel. Ta rääkis sellest, kuidas saavad karjäärivalikule kaasa aidata lapsevanemad ning andis ülevaate veebilehtedest ja messidest, mis soodustavad elukutsevalikut. "Tarkust ja oskusi tulevases elus toimetulekuks peab maast-madalast koguma hakkama. See kajastus ka konverentsitemaatikas. Sotsiaalpedagoog Kertsi Sillaots käsitles laste enesehinnangust ja selle arendamisest tulenevaid võimalusi. Laste sotsiaalsete oskuste arendamist algklassides käsitles klassiõpetaja Küllike Raudkivi, kes võttis lähtealuseks kogemuse, et lapse vääritu käitumise põhjuseks on enamasti oskamatus teisiti toimida. Grupi psüholoogilise arengu faasidest kõneles  inglise keele õpetaja ja klassijutaja Tiina Parik. Alates käesolevast aastast koolis töötava eripedagoog Anneli Simsi esinemises käidi läbi hariduslike erivajadustega laste toetamise võimalused klassi ja kooli tasandil," rääkis õppealajuhtaja Urve Mukk.

KIK-i kogemusi Pühajärvelt

Heimtali kooli sõpruskooli, Valgamaal asuva Pühajärve Põhikooli õpetaja Peeter Kangur andis ülevaate õppekasvatustöö rikastamise võimalustest Keskkonna Investeeringute Keskuse projektidega. Pühajärve kool on edukalt kasutanud KIKi pakutavaid võimalusi ja süvendanud tegelemist loodussuundadega.

Konvrents kogu "suurvalla" õpetajatele

Lisaks Heimtali kooli õpetajatele osalesid konverentsil ka nende kolleegid teistest Viljandi valla koolidest. Viljandi vald tekkis käesoleva aasta algul Viirati, Paistu, Pärsti ja Saarepeedi valla ühinemisel. Selles vallas paiknevad Heimtali põhikool, Kalmetu Põhikool, Holstre Kool, Paistu Kool, Saarepeedi Kool, Viiratsi Kool, Puiatu lasteaed-kool ja Ramsi lasteaed kool. Kogu valla hariduselu hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest ands ülevaate haridusspetsialist Marju Must. Heimtalis räägitut oli kuulamas ka viieliikmeline esindus Pühajärve koolist.

"Sellist kogemuste jagamise päeva kavandades tulimegi mõttele, et kutsudes valla teistest koolidest oma sündmusele osalejaid, on see hea võimalus üksteisega veidigi tuttavamaks saada. Kokkuvõttes jäi kõlama mõte, et hariduskonverents Viljandi vallas võiks saada traditsiooniks, kaasates huvilisi kõikidelt haridustasanditelt," ütles Urve Mukk.