Kuidas sattusid Melliste kanti? Mida tä­hendab Sulle Mäksa vald kodukohana?

Mellistest on pärit minu abikaasa. Kokku hakkasime elama Tartus. Mel­liste külas on meil talukoht. Nii otsus­tasime kolida talule lähemale, et sedasi leiaksime rohkem aega ja võimalust talus toimetada. Määrava tähendusega siia elama asumisel oli lasteaia ja koo­li olemasolu. Kiitus selle hoidmise eest Melliste Algkool-Lasteaia kollektiivile, Mäksa vallale.

Kus Sa oled sündinud ja kasvanud? Milline on Sinu elutee?

Olen sündinud ja kasvanud Nõo val­las Luke külas. Elasime nagu tolle aja maainimesed ikka, toimetades lehma­de, lammaste, sigade, kanade ja teiste koduloomadega. Mul on nooremad õde ja vend. Koo­lis käisin Nõos, lõpetasin Nõo Reaalgümnaasiumi, samuti Nõo Lastemuusikakooli akordioni eriala. Kooliajal osalesin rahvatantsurühmas "Madelin" Made-Heljo Ruuli juhendami­sel ning leelotasin folkloorirüh­mas Anu Visseli juhendamisel. Tartu Ülikoolis omandasin õigusteaduskonna magistrikraa­di. Edasi olen töötanud üle 10 aasta kohtusüsteemis. Praegu töötan Eesti Vabariigi Riigi­kohtus.

Milline on Sinu pere?

Mul on armastav ja hooliv abikaasa. Meie peres sirguvad 8-aastane tütar ja 5-aastane poeg. Meie lapsed on ehe näide õe ja venna suurepärasest läbisaa­misest ja kokku hoidmisest. Ja kõige sellepärast on meie peres palju harmooniat ja koostoimetamisi.

Kas osaled ka mõnes Mäksa valla tege­vuses? Millised on olnud meeldejääva­mad üritused?

Ametlikus osas olen Melliste Alg­kool-Lasteaia hoolekogu esinaine, vean ka KÜ Oraviku 7 liikmeskonna toimeta­misi. Ma ei ole ühegi seltsi ametlik liige. Küll osalesime abikaasaga 2013. aastal Laulu- ja mänguseltsi Helin võrukeelses lauluprojektis ja käisime nendega koos Võrumaa laulupeol Oma Pido. Alates käesolevast aastast tantsin Võõpste pere­klubi rahvatantsu rühmas. Olen Melliste ringtreeningust osavõtja. Koos toredate trennikaaslastega oleme osa võtnud Me­lliste triatloni rahvadistantsist, Võnnu Jüriööjooksust, Võnnu I saunarallist. Meeldejäävamad üritused on olnud ka LMS Helin korraldatud koduvalla mat­kapäev jalgratastel ja muinastulede öö. Hästi on meelde jäänud Kastre pargipi­du koos Marko Matverega, samuti klubi Üks Korda Kuus korraldatud Jaanipäev. Südamelähedane oli Melliste küla osale­mine Aasta Küla 2013 konkursil ja selle­ga seotud üritused.

Mida arvad Mäksa maanaiste seltsi korraldatavast "Edukas Naine" kon­kurssist? Kas titel tuli üllatusena? Kui tihti kavatsed auhinna sõlge kanda?

Nüüdseks on sellest saanud sügavate juurtega traditsioon. Kui ma sain kutse osaleda Mäksa maanaiste seltsi üritusel, kus kuulutati välja valla "Edukas Nai­ne", olin ainuüksi kutsest äärmiselt liigutatud. Midagi muud ei osanudki ma oodata, loomulikult tuli tiitel mulle ül­latusena. Olen selle tunnustuse eest väga tänulik ja hõbesõlg leiab igal juhul ra­kendust, sest seni laenas hõbesõle minu rahvariietele 2011.a Edukas Naine Maire Roonurm - nüüd on tähenduslik hõbe­sõlg mul endal olemas.

Millega meeldib Sul veel vabal ajal te­geleda?

Mulle meeldib meie talukohas toi­metada, teatris käia, tervisesporti teha, koos perega kõiksugu suuri ja väikeseid tegemisi ette võtta, erinevates ringides ja üritustes osaleda. Meeldib kord, puhtus ja rahulolu.

Mis Sind rõõmustab?

Mind rõõmustavad paljud väikesed ja suured asjad, nagu meid kõiki, seal­hulgas igasugused õnnestumised. Mind rõõmustab, kui lähen kodust eemale vaid viieks minutiks, aga enne lahku­mist kuhjatakse mind kallistustega üle. Mind rõõmustab see, et minu lasteaiaea­line poeg aitab oma õel iga päev kooli­kotti pakkida. Olen rõõmus kuuldes Maria hüüdmist oma vennale: "Kaspar, koostöö!", mispeale hakatakse mees­konnana pestud toidunõusid kappides­se laduma ja Kaspar seletab: "see on mu lemmik koostöö, kuigi raske" või "oot oot, midagi on valesti - see lusikas ei ole puhas." Mind teeb väga rõõmsaks see, et olen siin Melliste külas üsna lühikest aega elades saanud headeks tuttavateks väga paljude toredate inimestega.

Mis Sind kurvastab?

Hoolimatus ja ükskõiksus teeb mind kurvaks. Näiteks visatakse Oravikus lii­ga palju prügi maha. Samuti teeb mind kurvaks pealiskaudne suhtumine ja as­jatu kriitika osavõtmatute poolt. Näi­teks on Mäksa vallas nii palju võima­lusi koostegemisteks, kuigi meil ei ole kultuurimaja ja -töötajat. Kõigi nende tegemiste eestvedajateks on tublid ko­gukonna inimesed ja seltsid ise. Kiitus neile, kes jaksavad hoolida ja tegutseda ning kiitus neile, kes pakutud võimalusi kasutada ja hinnata oskavad.

Mida soovid Mäksa valla inimestele?

Soovin kordaminekuid kõigis te­gemistes, head tervist, rõõmsaid lapsi, tugevat kogukonnatunnet.