Projekti käigus saab osaliselt korrastatud ka mõisa pargis asuv mõisaaed, valmib mõisa kaubamärk, valmivad mõisa aias kasvavaid taimi tutvustavad lühifilmid, uuendatakse mõisa veebilehte ning luuakse kaasaegne võimalus saada täiendavat informatsiooni aia ja taimede kohta otse mõisa aias.

Projekti kogumaksumus on 70 585 eurot, millest 59 997,25 eurot on Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide toetus ja 10 587,75 eurot Koigi valla omaosalus.