Umbes 15 aastat tegutses ka laste rahva­muusikaansambel Viisike. Lapsed osalesid rahvamuusikapidudel Slovakkias, Sardiini­as ja Rock al Mares.

Praegu on rahvamuusikaansambli Siller koosseisus kümme inimest. Esimest aastat mängib koos meiega Marika Hint, tubli kromaatilise akordkandle mängija ja laul­ja. Mõned aastad on ansamblisse kuulunud Margus Nõmm, kes on väga hea basskitarri ja kontrabassi mängija. Airi Mägi (viiul), Veiko Hellisto (saatepillid), Ragna Eller (jauram), Tiiu Kaldma (akordkannel), Val­ve Metsamart (triangel), Karmen Salujõe (viiul), Jaanus Tofri (akordion) ja Silja To­fri (akordion) on rahvamuusikaansambli koosseisus juba mitmeid aastaid. Kõik on tublid ja entusiastlikud.

Silleri sõpradeks on paljud rahvatantsuan­samblid: segarahvatantsurühm Tsuua Su­latse Võrumaalt, segarahvatantsurühmad Kusta, Taara ja Upsijad Tartust ning mui­dugi naisrahvatantsurühm Tarm Tartust.

Tähtvere valla Ilmatsalu huvikeskuse rah­vamuusikaansambel Siller on oma 25 te­gutsemisaasta jooksul esinenud nii kodu- kui välismaal. Esinemistel tutvustatakse Tartumaad ja Tähtvere valda. Kuulajad saa­vad teada Ilmatsalus elavatest inimestest ja nende tegemistest. Huvitav ja tore on seda kõike kogeda.

Välisreisidest oleme osalenud paljudel Eu­ropeade folkloorifestivalidel: 1995. aastal Hispaanias Valentcias, 1996. aastal Itaali­as Torinos, 1997 Sveitsis Martignqs, 2001 Hispaanias Zamoras, 2004 Lätis Riias, 2008 Prantsusmaal Luzys, 2009 Leedus Klaipe­das, 2000 Eesti-Soome ühislaulu- ja tantsu­peol Helsingis.

Oleme osa võtnud ka sõpruskohtumistest Leedus, Soomes, Austrias ja Sardiinias. 2009. aastal mängisime Münsteris ESTO-päevadel. 2009. aastal osalesime ka Tallin­nas Pillipeol Raekoja platsil. 2011. aastal Europeadel Paduas.

Meie esinemised on tavaliselt olnud koos rahvatantsijatega, kellega oleme hästi läbi saanud. Üks rühm kinkis Sillerile koguni käru pillide vedamiseks. Esinemisi on ti­hedalt. Riia Europeadel tuli näiteks viiele rahvatantsurühmale tänavakontsertidel saateks mängida. Meelde jääb ka 48. Euro­peade Tartus, kus saatsime Eesti segarah­vatantsurühmade „Kosjatantsu" ja „Mulgi polkat" Tartu Lauluväljakul. Itaalias käigust 2011. aastal jääb meelde Tartu linna ja maa­konna kingitud ooperiteatri külastus ning muidugi kolmetärniline majutuskoht bas­seini ning väga hea teenindusega.

Aitäh meie rahvamuusikaansambli Siller mängijatele, Ilmatsalu huvikeskusele, Täht­vere Vallavalitsusele, samuti tantsijatele ja kuulajatele. Aitäh Tartumaa Rahvakultuu­ri Keskseltsile, Ellen Napitsale ja muidugi Astrid Hallikule. Eesti pärimusmuusikat hoides ja edendades tunneme rõõmu koos­tegutsemisest.