- Ema olla on tore, ma arvan. Alguses on lastega palju muresid, kuid kui neid häs­ti kasvatada, siis lõpuks ületavad rõõmud murede piiri. Emadel on lastega rohkem te­gemist kui isadel. Mitte, et isad vähem hoo­liksid, aga nii on välja kujunenud.

- Emadel on palju igapäevatoimetusi, mida nad teevad nautides. Peamiselt kulub ema­de igapäevastesse hobidesse söögitegemine ja käsitöö.

- Emal on suur roll kodutunde loomisel. Hommikuti on hea ärgata, kui ema on val­mistanud hommikusöögi, samuti on õhtud hubased, kui ema on teinud teed ja pere saab oma päevatoimetustest rääkida. Emad leiavad üldse oma laste jaoks alati jõudu ja aega, kuigi nad on õhtuti tihtipeale väga vä­sinud.

- Kui sa oled ema, pead alati kõige üle ette mõtlema. Näiteks tegema süüa, pesema pesu ja nõusid, keelama ja lubama ning kasvatama lapsi õiglasteks ja iseseisvateks. Liiga lahked emad on need, kes hellitavad oma lapsed ära.

- Emad mõnikord karjuvad palju, mõni­kord ei karju üldse, mõnikord nad ei hooli lastest, mõnikord hoolivad, aga paljud emad on head.

- Emaks olemine on raske, sest lapsed ta­havad liiga palju nänni ja mänguasju ja mõned emad peavad alati koristama oma laste järel.

- Kui ma midagi kallist tahan, siis ema algu­ses eitab, ma küsin edasi, siis ta ütleb, et ta mõtleb ja siis ma lõpuks saan selle asja.

- Ema on kindlasti olla raske, meie vaata­me, et ema olla on lihtne, kuid tegelikult see nii pole. Emadus algab lapse sünnist, tuleb pidevalt vaadata last ning öösiti magada ei saa. Hommikul oled kurnatud ja väsinud ja samamoodi algab järgmine päev. Samas tüütab kodus olemine ka ära ning tahad sõbrannadega välja minna, kuid ei saa, kuna keegi ei saa last valvata.

- Emaks olemine on kõige raskem asi maa­ilmas. Need emad, kelle ülesandeks on kas­vatada haiget last, nende elu on kõige ras­kem. Mehed pidavat olema need perepead, kuigi mina arvan, et emad on need, kes selle raske töö meeste eest ära teevad. Igatahes on ema see, kelleta pere hakkama ei saa, kuna armastust vajab iga laps.

- Ma arvan, et õige ema on valmistunud uue pereliikme tulemiseks, sest viimasel minutil võib tulla takistusi ning loodetavasti on ka piisavalt ressursse lapse kasvatamise jaoks. Isegi kui ema ei ole lapse jaoks valmis, saab ta ikka olla hoolitsev ema lastele ja kui ta on valmistunud, tuleb ikkagi raskusi ette.

- Ema olla pole kerge ja sellepärast on tihti muresid rohkem kui rõõme. Emaks olemi­ne on eriti raske üksikemadele, kelle elu­kaaslane on nad lapsega mingil põhjusel üksi jätnud.

- Üksikemadel on kohustusi rohkem kui tavalistel emadel. Laste eest hoolitsemine (üksinda), kodu koristamine (kauem aega kulub), muru niitmine - need on kohustus­ed, mida on rohkem, kuid neid on kindlasti rohkem kui kolm.

- Natukene rohkem vabadust on, kui laps käib juba lasteaias. Peale tööd lähed lapse­le järgi, lähed koju ja valmistad süüa. Osad mehed ei oska süüa teha, nii et naine peab söögi eest muretsema, kui samal ajal mees vedeleb diivanil ja vaatab televiisorit. Isaks olemine on kindlasti lihtsam kui emaks olemine, kuna ema peab sünnitama, siis last hoidma ning süüa ka veel tegema. Mees sa­mal ajal on tööl ning käib sõpradega väljas. Mina emana käseksin ka mehel last valvata ning ise natukene väljas käia. Muidu oleks nagu koduarest.

- Kõik emad peaksid tundma lapse pärast muret, aga mitte liiga palju, sest lapsel peab endal ka kasvamisruumi olema ja mitte lii­ga vähe, sest laps peab õigesti kasvama.

- Kõige raskem aeg on, kui laps on alla aasta­ne, ta ei saa aru sõnadest ja käsklustest ning ta võib palju jonnida. Kui tal on kakahäda, kõht tühi või tahab magama, siis ta ei oska seda väljendada ja ta hakkab nutma ning ema peab aru saama, mis on viga ja täitma beebi soovi. Kui minu vend oli väiksem, siis oli mu emal suur probleem tema magama saamisega ja sellepärast sai ta ka ise ööpä­evas tavalisest vähem magada. Eriti kõva närviga peavad olema mitmikute emad, kuna nendel on koormus mitmekordne ja toitma, pissitama ning magama panema peavad nad korraga mitut last.

- Kõikidele emaülesannetele peab leidma õige tasakaalu ning neid õigeid protsente ei ole võimalik leida internetist ega kuskilt mujalt, sest iga laps on erinev.

- Päevast päeva näen, kuidas mu ema hoi­ab pereelu korras ja lapsi kasvatab. Tal on kogu-aeg midagi teha, ei ole nii, et tal igav oleks. Vahel ma mõtlen, et kuidas ta kõike jõuab, aga ta jõuab.

- Last peab kasvatamisel karistama, et lap­sest ei saaks täielik egoist, aga ei tohi ka seda liiga palju teha, sest muidu ei suuda laps enda eest ise seista.

- Suur osa naisi, kes on lapse saanud, peavad just emaks olemist maailma kõige olulise­maks tööks. Need emad on veendunud, et teevad oma lapse üles kasvatamisel ülii­nimlikke pingutusi ja ohverdavad selle ni­mel kõik. Enda huvid jätavad nad kõrvale ning elavad ja toimetavad ainult lapse ni­mel. Tihti on nad ülikontrollivad ega jäta lapsele hingamisruumi.

Teisalt on emasid, keda absoluutselt ei hu­vita lapse käekäik. Nad hoolitsevad lapse eest nii vähe kui võimalik ja suuremalt ja­olt püüavad nad last sokutada kellegi teise hoolde, näiteks vanavanemate või sugulaste juurde. Ikka selleks, et nad saaks oma asja­dega tegeleda.

Peale nende on olemas ka täiesti normaal­seid emasid.

- Emaks olemine on nagu töötamine 24 tundi päevas 7 päeva nädalas ilma puhku­seta ja palka saamata. Samas teevad seda tänuväärset ja rasket tööd miljardid ini­mesed Maal. Üks neist miljardist emast on minu ema.

- Kuigi isaks olemine on ka keeruline ja lap­sevanemad peavad ka peale koduse töö pä­ris tööl käima, tundub mulle, et emadel on kohustusi alati rohkem. Põhiline ongi see, et ema oleks olemas.

- Mulle meeldib oma ema sellisena nagu ta on. Kui vaja, on ta kuri, kui vaja on hea. Ta hoolib minust palju ja toetab just nii palju, kui vaja. Kui teha laps, peab arvestama, et peab terve elu tema eest hoolt kandma, olgu tal head või halvad ajad, ema peab teda to­etama terve elu.

- Emad peavad lastekasvatust oma loomu­sest oskama ja seda nad ka teevad. Ema igasse päeva kuulub pesupesemine, söö­gi tegemine, tubade koristamine ja palju muudki. See on üpriski raske ja ma arvan, et emad saavad sellise töö eest liiga vähe austust.

- Mina näeksin ema rolli hella ja hoolivana. Ema ei peaks olema vihane iga väikese asja peale, aga võiks ka olla natuke range. Ema peaks hoolima oma lastest ja kodust.

- Minu jaoks on aegade algusest olnud ema kohustus hoolitseda koduste asjade ja pere vaimsuse eest. Isa eesmärk on aga tööl käies raha koguda ja peret üleval pidada, aga ka õpetada lastele elu ennast. Mulle meeldiks kõige enam, kui mõlemad vanemad käiksid tööl aga vabast ajast tegeleksid mõlemad aktiivselt laste ning üleüldse perega.

- Igal emal on üks suu rohkem toita, üks süda rohkem, keda armastada, igal juhul on igal emal vähemalt üks sõber rohkem! Väga tore on, kui laps on tahetud ja on olemas nii ema kui ka isa!

- Kas ideaalset ema on olemas? Arvan, et sellele küsimusele pole võimalik vasta­ta, sest igas emas on midagi head, aga ka mõned vead.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid