Värskelt on valmis saanud uuring Pärnumaa ühistranspordi korraldusest, milles tehtud ettepanekuid liinivõrgu paremaks korraldamiseks on kõige otstarbekam ellu viia just läbi ühistranspordikeskuse. Meie valda puudutab ettepanek bussi nr 45 graafiku muutmiseks. Praegu läbib buss Kilksama küla osadel päevadel ühte marsruuti pidi ja teistel päevadel teist teed kaudu, reedeti ei liigu see buss aga üldse. Liinile nr 39 soovitatakse lisada ka õhtune ring, et Pärnu linnas tööl käivad inimesed peale tööd koju tagasi saaks. Praegu tagab see bussiliin lisaks õpilaste hommikusele Sindi kooli ja tööinimeste Pärnu linna jõudmisele ka õpilaste päevase tagasisaamise nii Sindist kui Pärnust. Puudu on aga Tammistet ja Urget läbiv väljumine Pärnust tööpäeva lõpul. Samuti on üks liinivõrgu korralduslik ettepanek ühildada Sauga aleviku suunal liinid nr 11 ja 57. Praegu läbivad kaks bussi Sauga alevikku kohati viieminutilise vahega, samas on mõlemal päeva keskel reisides paaritunnised vahed. Ka on nendel liinidel kasutusel erinev piletisüsteem, Sauga aleviku elaniku jaoks oleks aga soodsam kasutada ühe kuupiletiga ka teisi busse linnas liiklemiseks. Valla poolt üle linnapiiri sõitma tellitud linnaliin on küll aleviku elaniku jaoks mugavam, kuid selline liinikorraldus tähendab nii vallale kui Pärnu maavalitsusele liinide rahastajatena ebaefektiivsemat majandamist: üksteise sabas sõitvad bussid konkureerivad omavahel ka täituvuse osas, kärpides mõlema liini efektiivsust. Liinide ühildamine võimaldaks kahe kohati ebaregulaarse liini arvelt korraldada üks selline liin, mis oleks pidajale odavam ja kasutajale mugavam.

Bussiliini nr 57 ootab juba suvel ees väike liinimuudatus Sauga aleviku läbimisel. Seoses uue kaupluse avamisega suletakse Kuldnoka tänava ristumine Tallinna maanteega. Liini kulgemisest teavitatakse reisijaid aegsasti.

Kokkuvõttes on järgmise aasta algusest tööle asuva Pärnumaa Ühistranspordikeskuse asutamine igati vallaelanike huvides, tuues meile kaasa ühtse piletisüsteemi maakonna ja linna bussiliinidel. Ühe transpordikorraldaja opereerimise läbi loodame ka majandusliku efektiivsuse kasvu, mille läbi annaks toimivat liinivõrku paremaks muuta.