Elanikke on praegu Kaberneemes 123, Haapses 62 ja Kullamäel 15 ja asjaolu, et osa siitkandi inimesi käib Kuusalus kirikus, kaupluses ja koolis, ei ole veenev argument valla piiride muutmiseks. Vallavanem Andrus Umboja sõnul on vald siia panustanud vahendeid nagu mujalegi. “Teid hoitakse korras ja hiljuti sai Kaberneemes ühisveevärk valmis. Haapse küla kooliealised lapsed käivad suures osas Kuusalu Keskkoolis, sest Jõelähtme vald on taganud toimiva koolitranspordi. Seevastu käivad eranditult kõik rahvastikuregistri järgsed koolieelikud Haapse külast Kostivere lasteaias. Toetame vabatahtlikke päästjaid ja külaseltsi projekte. Koostöös ühistranspordi keskusega panime Tallinnasse bussi käima.

Kaberneeme külaselts on üks aktiivsemaid vallas, Haapse ja Kullamäe ei ole nii hästi organiseerunud. Kutsun üles Haapse ja Kullamäe külaelanikke organiseeruma ja külavanemat valima, et kitsaskohad ja inimeste mured paremini valda jõuaksid.

Jõelähtme vallas makstavad toetused on üsna suured, ainsana riigis maksame huvitegevuse toetust, muude toetuste osas me Kuusalule vallale alla ei jää. Võimekuse poolest oleme uuringu järgi olnud riigis 7 – 9 kohal, seega Kuusalust eespool. Meid seob Kuusaluga vallaga igapäevane koostöö, praegu käib arutelu ühise hooldekodu rajamise üle.” selgitas Andrus Umboja.

Kas Kaberneeme kant on Kuusalus või Jõelähtmes, see füüsiliselt kummalegi vallale siinseid külasid lähemale ei too.

Mida te arvate Kuusaluga ühinemisest, küsis vallavanem koosoleku lõpetuseks ja palus anda käega märku, et kes on selle poolt, kui Haapse küla ühendada Kuusalu valla külge.

“See ei ole üldse päevakohane küsimus”, ütlesid koosolekul viibijad ühest suust. Elanike muredele tuleb leida lahendus ja Jõelähtme vallaga jätkugu sõbralik koostöö.

Mitmed suured haldusreformi kavad on ummikusse jooksnud, viimatine, et riik määraks jäigalt omavalitsuse suuruse, jooksis samuti liiva. See eelnõu ei toetanud omavalitsuste koostööd ja kohalikku demokraatiat. Uus omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu on menetluses ja kindlasti saab teema laiema debati osaliseks. Tõhus halduskorraldus on Eesti lähiaastate märksõna, vastustustundlik ja kohalikku elu edendav omavalitsusreform koos riigi halduskorralduse parandamisega ajaga kaasas käiv normaalne nähtus. Valitsuskoalitsioon on asunud välja töötama omavalitsuste koostööle ja funktsionaalsusele tuginevat haldusreformi mudelit. Jõelähtme vald, kui omadega hästi toimetulev omavalitsus, jätkab ikka samades piirides.