Lääne-Virumaalt Rakke vallast pärit Veiko Taalkis, kes tänavu kevadel lõpetas Järvamaa Kutsehariduskeskuse põllumajanduse eriala, tunnistas, et eriala ja kooli valik oli tema jaoks loogiline samm, sest ta on põllumajandusega kokku puutunud maast madalast.

“Emal on selle peale soont, isa on Tihemetsa kiituskirjaga lõpetanud traktorist,” selgitas noormees.

Veiko Taalkisel on onu, kes lubas noormehele pärast kooli lõpetamist oma talu üle anda.

“Nüüd ütlesin, et oodaku, kõigepealt lähen firmadesse, õpin kogemusi ja teadmisi juurde,” lisas praegu ASis Risti Agro töötav noor põllumees.

Palgatöölisena kavatseb ta jätkata viis aastat, seejärel hakata arendama oma ettevõtet. Mõte on ka edasi õppima minna − kõigepealt Järvamaa Kutsehariduskeskusesse veterinaarabi kursustele ja seejärel ülikooli veterinaariat.

“Ega see mööda külgi maha ei jookse, laudas läheb veterinaariaalaseid teadmisi kindlasti vaja,” tunnistas ta.

Teda huvitavad nii teraviljakasvatus kui piimatootmine, aga ka mahepõllumajandus. Kui ise alustab, siis teravilja- ja lihaveisekasvatusega, hiljem kavatseb soetada suurema piimakarja ja seada sisse robotlauda.

Tarumaalt pärit Eesti Maaülikooli põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala magistriõppe lõpetanud Madis Vaher asus kuu aja eest tööle Saaremaal Kõljala POÜs tootmisjuhina, kelle hallata jääb piimakarja- ja teraviljakasvatus.

“Näen Eesti põllumajandusel perspektiivi,” põhjendas ta oma valikut. “Põllumajanduse olukord järjest paraneb, see muutub efektiivsemaks ja sellel on tulevikku.”

“Pean õigeks, et ülikoolist saadud tugevad teoreetilised teadmised tuleb rakendada praktikas,” selgitas Madis Vaher. “Tulevikus, kui on ka praktiline kogemus, võiks mõelda doktoriõppele.”

Põllumajandusminister Ivari Padar leidis, et noored on teinud hea valiku.

“Parimad lõpetajad on otsustanud asuda tööle või juba töötavad oma erialal ning soovivad siduda tuleviku Eestiga. Nii hakkavad nad kujundama meie põllumajanduse, maaelu ja kalanduse tulevikku,” ütles Padar.

Padari sõnul on põllumajandusharidusega inimesi alati vaja, sest süüa tahavad kõik.


Tunnustus

Parimad maaerialade lõpetajad

- Madis Vaher, Eesti Maaülikool, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (magistriõpe).

- Mariana Maante, Eesti Maaülikool, aiandus (magistriõpe).

- Ott Aid, Eesti Mereakadeemia, kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia.

- Veiko Taalkis, Järvamaa Kutsehariduskeskus, põllumajandus.

- Kati Kiipsaar, Järvamaa Kutsehariduskeskus, hobumajandus.

- Valter-Hellart Luhaäär, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, liikurmasinate tehnik.

- Liisi Kakko, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, põllumajandus.

- Tanel Kirst, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, põllumajandus.

- Keijo Viita, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, metsamajandus.

- Timmo Skobiej, Põltsamaa Ametikool, põllumajandus.

- Enely Lohu, Räpina Aianduskool, aiandus.

- Marite Irašina, Räpina Aianduskool, aiandus.

- Kristo Jürisoo, Võrumaa Kutsehariduskeskus, põllumajandus.

- Ingmar Hiob, Võrumaa Kutsehariduskeskus, põllumajandus.

Allikas: põllumajandusministeerium