Angerjamaimud jõuavad sihtkohtadesse 14. ja 15. juulil ning on keskmiselt 4 grammi rasked.

Kokku asustatakse tänavu üle 193 000 kala, millest esimesed kasvavad püügimõõduni hinnanguliselt nelja-viie aasta pärast.

Esmakordselt märgistatakse osa kalu enne asustamist vannitamisel keemilise meetodiga, mis annab teadlastele võimaluse taaspüütud kalade abil teha järeldusi angerjate eluolu kohta.

Angerja asustamist toetab Euroopa Kalandusfond aastatel 2011-2014 kokku 255 646 euroga.