Võõrustajad pöörasid kogu Suvekooli ajal tähelepanu piirkondlikule eripärale, kogukonna pärandkultuurile ja kohatunnetusele, mis oli üks Suvekooli ühendavaid lülisid.

Kolme päeva vältel tutvuti Hiiumaa kaunite paikade ja vaatamisväärsustega, tehti sporti ning viidi läbi käsitöö ja meisterdamise töötubasid nii lastele kui vanematele. Suvekooli läbivaks teemaks on kohaliku loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandiga tutvumine.

„Suvekool on traditsiooniline ettevõtmine, mida korraldatakse igal aastal erinevas maakonnas. See on lasterikka pere kvaliteetaeg, koos olemise ning teiste peredega taaskohtumise aeg,“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Eesti Lasterikaste Perede Liit tegutseb 1996. aastast ning sinna kuulub 18 organisatsiooni enam kui 1200 suurperega erinevatest maakondadest.